อยากรับทุน พสวท. ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ทุนการศึกษา พสวท. มีโอกาสเรียนฟรี จนจบปริญญาเอก

พร้อมโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศ

สำหรับน้อง ๆ ม.ต้น ที่สนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

คัดเลือกผ่านกระบวนการ “การสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ยื่นสมัครคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท.

- ยื่นสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง

- ชิงเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า 

 

  

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ >>Click

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02 392 4021 ต่อ 2308 - 2310