ลงทุนให้ลูก "เรียนภาษา" กำไรไม่รู้จบ

การเรียนภาษา มีประโยชน์ และจำเป็นต่อพัฒนาการและความสำเร็จในอนาคต

การให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาจะนำมาซึ่งข้อได้เปรียบด้านสติปัญญา รวมถึงช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ  

เช่น ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพ และความสำคัญในอาชีพการทำงาน การใช้ชีวิต หรือเดินทางไปต่างประเทศ

ความแตกต่างระหว่าง โรงเรียนนานาชาติ vs โรงเรียนสองภาษา "ห้องเรียนพิเศษ"  

พ่อแม่ผู้ปกครองอาจสงสัยว่า โรงเรียนสองภาษานั้นมีความแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอย่างไร

โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนอินเตอร์ #ครูต่างชาติ100%

อ้างอิงหลักสูตรจากต่างประเทศ เช่น อเมริกัน อังกฤษ โดยเหมือนประเทศเจ้าของหลักสูตร

โดย #ไม่อิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสองภาษา "ห้องเรียนพิเศษ"  คือ ห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ,                     การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ  

เน้นสอนหลักสูตรพิเศษ

โดยแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น

  • หลักสูตร EP (English Program) โดยวิชาเกือบทั้งหมดจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นบางรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทย คือวิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตร MEP (Mini English Program) จะมีการสอนในแต่ละวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ถึง 50% ของการเรียนทั้งหมด บางวิชานอกเหนือจาก ภาษาไทยและสังคมศึกษา ที่ไม่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตร IEP (Intensive English Program) จะแบ่งการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและไทย โดยมีอาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศสอนควบคู่กันไปโดยเน้นเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (แต่ความยากน้อยกว่า EP)จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์
  • หลักสูตร International Program (IP) จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร IB ของอเมริกา หรือ ICGSE ของอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รูปแบบการเรียนและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจะแตกต่างจากหลักสูตรของไทยอย่างชัดเจน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้สะดวกกว่าหลักสูตรอื่นเนื่องจากเป็นหลักสูตรสากลที่แพร่หลายในต่างประเทศ
  • หลักสูตร EIP ห้องเรียนเน้นพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Immersion Program) คล้ายกับ EP หลักสูตรนี้มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทุกคาบ แต่จะเว้นภาษาไทยไว้ ส่วนสังคมศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเนื้อหาภาษาไทย และเนื้อหาภาษาอังกฤษ กิจกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับอังกฤษล้วนๆ 

หลักสูตรไทย "ห้องเรียนทั่วไป" คือ การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : www.moe.go.th, www.gesthailand.com, www.tutorferry.com ,www.dek-d.com