เส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการ

เส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการ

สนามสอบแข่งขัน ของน้อง ประถม

IMSO การแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ

(International Mathematics and Science Olympiad ) 

   

  

สนามสอบแข่งขัน ของน้อง ม.ต้น 

    IJSO วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

( International Junior Science Olympiad )

     เป็นสาขาหนึ่งในสาขาของ โอลิมปิกวิชาการ ประเภทเดียวที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากการแข่งขันมีข้อกำหนดว่าผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุน้อยกว่า 15 ปี

  โดยประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีการจัดการแข่งขันทุกๆ ปี โดยแต่ละประเทศสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ 6 คน

    ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะแข่งในแต่ละวัน ตามกำหนดการที่เจ้าภาพจัดไว้ ซึ่งข้อสอบจะวัดความรู้ผู้เข้าสอบใน รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

 

ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเรียงตามลำดับของคะแนน ร้อยละ 10 ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับเหรียญทอง ร้อยละ 20 ถัดมาจะได้รับเหรียญเงิน ส่วนร้อยละ 30  ถัดมาจะได้รับเหรียญทองแดง

และยังมีรางวัลสำหรับทีมที่ได้คะแนนในการสอบภาคปฏิบัติการสูงสุด รางวัลสำหรับประเทศที่ได้คะแนนรวมดีที่สุดในการแข่งขัน ยังมีรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และคะแนนรวมสูงสุดอีกด้วย โดย Local Organizing Committee (LOC) จะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

ที่มา

https://th.m.wikipedia.org/wiki/วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ_ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

https://www.posn.or.th/archives/1951