แผน พิชิตสนามสอบเคมี สำหรับ #Dek64 #Dek65 ห้ามพลาด!!!

" Perspective Blueprint Chemistry "

วิเคราะห์กัน ว่าปีหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบของแต่ละสนาม

ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้าง

เด็กๆจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้พร้อมก่อนสอบจริง

    การสอบ O-NET หายตัวไปหรือไม่ หรืออาจจะมีอะไรมาแทนหรือป่าวหรือยังสอบอยู่แต่ไม่เอาคะแนนมารวมกับการสอบเข้ามหาลัยก็อาจจะเป็นไปได้??? หรือมีการปรับเนื้อหาในบางวิชา

GAT-PAT เปลี่ยนเป็น T-GAT , T-PAT มันแตกต่างจากเดิมอย่างไร???

สนามสอบ 

 

    เคมี วิชาสามัญ และ กสพท. ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่

 

สถิติ ข้อสอบเคมี วิชาสามัญ ปี 63 

     เคมีข้อไหนออกเยอะ ข้อไหนออกน้อย 

คิดเป็น คำนวน 50% ทฤษฎี 50%

เด็กๆจะได้เตรียมตัวได้ตรงจุด ข้อไหนบทไหนที่ยังไม่แข็งแรงจะได้ไปเสริมให้ดีขึ้น

ข้อไหนบทไหน ไม่ออก น้องๆจะได้ผ่านได้ผ่านนะครับ